Go to content

Main menu:

Arkivo

(La arkivejo enhavas la datojn de la eventoj pasintaj ek de septembro 2010 - por la aktuala progamo vidu en la kalendaro)

2010

Septembro

25. Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.


Oktobro
2. Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario

4. Lausanne, LES-kunveno. Stacidomo, 1a etaĝo, ĉiun unuan lundon en la monato je 20h00.
6. Luzern, LES-kunveno, 14h00 : paroliga kurso, 14h30 : Sophie Taeuber.

10. Redakta datlimo de SES-Informas

14-17. Svisa Feria Esperanta Renkontiĝo en Métabief (proksime de Vallorbe) SFERO
23. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.
28. Bazel, ESB-kunveno.


Novembro

1. Lausanne, LES-kunveno. Stacidomo, 1a etaĝo, ĉiun unuan lundon en la monato je 20h00.

2. Genève : Prelego de Mireille Grosjean pri la Unuiĝintaj Nacioj, 20:00, Maison des Associations; rue des Savoises 16

3. Luzern, LES-kunveno, 14h00 : konversacia rondo.
3. Wil, EKW-kunveno.

6. La Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario
5-7. Bazel : Okazos internacia junulara semajnfino ne oficiala en Bazelo.  

20. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.
25. Basel, ESB-kunveno.


Decembro

1. Luzern, 14h00 : Zamenhofologio kaj programo 2011.

1. Wil, EKW-Rakledvespero
4. La Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario
8. Redakta datlimo de SES-Informas
11. Zamenhofa festo en Mulhouse
12. Lausanne : LES-Zamenhofa Festo

15 redakta datlimo de viaj informoj en la retpaĝo de pasporta-servo, por aperi ĝuste en la libro 2011.
18. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.


2011

Januaro

5. Luzern, LES-kunveno, 14h00 : konversacia rondo.
6. Lausanne, LES-kunveno.
22 . La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.
22 Besain – France : duhora sabata esperanta kurso de Ĵurasa franca grupo
ĴurasEo. Tiu tago kun Mireille Grosjean

Februaro

2. Wil : EKW : Ĝenerala kunveno.

5 . La Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario

5. Besain – France : duhora sabata esperanta kurso de Ĵurasa franca grupo ĴurasEo.
7. Lausanne, LES : Ĝenerala asembleo.

10. Redakta datlimo de SES-Informas
19 . La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato.

Marto

7. Lausanne, LES-kunveno : Mirejo Grosjean prelegos pri Unuiĝintaj Nacioj, ŝia deĵorado en Ĝenevo (kun fotoj).

9. Genève : La Stelo, Ĝenerala kunveno. La kunvenoj okazas en Maison des associations, rue des Savoises 15

19. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato. .

26. Lugano : Ĝenerala asembleo de SES
27. Plua restado kun Mireille Grosjean

Aprilo
2. La Chaux-de-Fonds, CDELI-kultura seminario
4. Lausanne, LES-kunveno.

Majo

2. Lausanne, LES-kunveno. Vidu la rubrikon loka vivo paĝoj 14 – 15, en SES-informas.

4. Wil : EKW-kunveno

21. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato. informilo france / informilo germane

26. Basel : ESB-kunveno, Prelego de Hans-Peter la skoltoj kaj kantado

Junio
18. Lausanne : LES –Ekskurso : ekskursa tago

18. La Chaux-de-Fonds, CDELI-studsabato. informilo france / informilo germane

23-26. La Chaux-de-Fonds : KCE-ateliero
30. Basel : ESB-kunveno ĉe Grün.

Julio
1. Redakta datlimo de SES-Informas
14. Basel :

17/23 Grésillion, Francio : Seminario kun prelegoj pri lingvo kaj edukado. Intensaj E-kursoj kaj FEI-ekzamenoj.
23/30
Grésillion, Francio :Alternativa semajno (ekologio, kuracmetodoj, verda turismo). E-kursoj matene. Vegetaraj manĝoj
30/aŭgusto-06:
Grésillion, Francio :Turisma semajno. Kursoj de franca lingvo kaj Esperanto matene. Ekskursoj al Luar-kasteloj posttagmeze.
14-21 Кијеву (Kijivo, Ukrainio) : Internacia Junulara Kongreso de TEJO

17-23 Kopenhago (Danlando) : Internacia ILEI Konferenco (Ligo de instruistoj) ilei-konferenco en Kopenhago

23-30 Kopenhago (Danlando) : Universala Kongreso de UEA .

Aŭgusto
2-7. La Chaux-de-Fonds : KCE, Plurnivela kursaro.
8. La Chaux-de-Fonds : KCE, Lingvotesta sesio.

08-15 Junulara internacia renkonto FESTO kun muzika estivalo, organizata de JEFO

9-14. La Chaux-de-Fonds : KCE, Esperantologio.
15. La Chaux-de-Fonds : KCE, Lingvotesta sesio.
16-20. La Chaux-de-Fonds : KCE, Simpozio.
22-26. Grindelwald : Naturamika semajno.
26. Basel : filma kunveno.

27. La Chaux-de-Fonds : SES-Festotago honore al Claude Gacond.
28. Ĵurasa migrado kun eksterlandaj gastoj. (En rilato kun la festotago supre menciita, aŭ iel sekvo de ĝi.)


Septembro
5. Lausanne : LES-kunveno
7. Wil : EKW-kunveno
24.-25. Lausanne : tutsvisa kultura sabato.
25. Basel : ESB, ekskursa tago.

Oktobro
3. Lausanne : LES-kunveno
10. Redakta datlimo de SES-Informas

14-16 SFERO Svisa Feria Esperanta Renkontiĝo en la junulargastejo de Richterswil sude de Zuriko ĉe la lago. SFERO
14-16 Programo-Grundtvig-renkontiĝo, paralele kaj sam-eje kun SFERO.
22. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.

27. Basel : ESB-kunveno

Novembro
7. Lausanne : LES-kunveno

19. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato. informilo france / informilo germane
19. La Chaux-de-Fonds : Ĝenerala kunveno de Svisa ILEI-sekcio tuj post la studsabato, en
CDELI.

24. Basel : ESB-kunveno.

Decembro
1. Luzern : LES-kunveno
7. Wil : EKW-rakledkunveno

10. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato festa. informilo france / lt informilo germane

10. Basel : ESB-Zamenhofa festo.

15. Redakta datlimo de SES-Informas

17. Lausanne : LES-Zamenhofa festo

27.12 1011 – 02.01.2012 : Grésillon (Francio), Jarfina kaj silvestra renkontiĝo


2012

Januaro
9. Lausanne : LES-kunveno
21. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.  informilo france / informilo germane

Februaro

6. Lausanne : LES-kunveno
10. Redakta datlimo de SES-Informas
18. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.  informilo france / informilo germane

Marto
5. Lausanne : LES-kunveno
17. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.  informilo france / informilo germane

Aprilo
2. Lausanne : LES-kunveno
4. Vevey : Inaŭguro de la ekspozicio pri esperanto en Magasin du Monde je 17.00
4. – 28. Vevey, Magasin du Monde : ekspozicio pri esperanto. Vidu pli !
4 – 9.   Bonn (Germanio) : 28a Printempa Semajno Internacia PSI. Dum la aranĝo okazas kunveno de Grundtvig-programo financita de Eŭropa Unio, en kio SES partoprenas. Por loĝantoj de Svislando la vojaĝkostoj estos repagitaj!!!   
13.- 21. Grésillon (Francio) : PRINTEMPA kursa SEMAJNO: Mondvojaĝantoj kun Mireille kaj Miguel (Kubo), intensivaj kursoj kun Zsófia (ILEI) kaj Christophe, KER-ekzamenoj 3-gradoj.
21. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.  informilo france / informilo germane
28. Vevey : Ĝenerala kunveno de SES. La rendevuo estas je la deka horo en Vevey, kie estos ekspozicio pri esperanto en "Magasin du Monde". La manĝo kaj asembleo okazos en Café du Port.


Majo
10.  Redakta datlimo de SES-Informas, dissendo : 1a de junio
19. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.  

Junio
9. a Chaux-de-Fonds : Tutmonda Skriba Sesio de la KER-ekzamenoj. Unu el la lokoj estos La Chaux-de-Fonds, CDELI en la urba biblioteko.
16. a Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.  informilo france / informilo germane

Julio
1.  Relata datlimo de SES-Informas, dissendo : 15. aŭgusto
21. - 28.  Grésillon (Francio) : Art-amatora semajno kun teatro, muziko, dancoj, kantoj, korpomovoj kaj intensaj kursoj. Informoj
20 – 26.  Kunming, Ĉinio : konferenco de  Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj : ILEI konferenco

26.   125-JARIĜO DE ESPERANTO !!!
28.07 – 04.08 UK 2012 – 97-a Universala Kongreso de Esperanto, Hanojo – Vjetnamio
28.07 – 04.08 Grésillon (Francio) : Alternativa semajno kun verd-politika seminario kaj E-kursoj; por vegetaranoj, verduloj, ekologio-ekonomiko-alternativuloj, naturistoj kaj tendumantoj. informoj

Aŭgusto 2012
04. – 11.  Grésillon (Francio) : Turisma kultura semajno, kursoj de franca lingvo kaj Esperanto antaŭtagmeze, ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro posttagmeze. Informoj
05.-11. IJK Internacia Junulara Kongreso en Hanojo – Vjetnamio     NE EN JAPANIO, KIEL ANTAŬE PLANITA
11. – 20. Grésillon (Francio) : Pupteatra festivalo por infanoj, junuloj, familioj. Farado de manpupoj kaj vesperaj spektakloj kun Christoph Frank. Muziko, gitaro, sporto, ludoj kaj E-kursoj. Informoj

Septembro
1. La Chaux-de-Fonds : Festado de la 125a Esperanto-Jubileo, organizita de SES kaj CDELI. Matene prelegoj en la biblioteko, posttagmeze koncerto en la koncervatorio.
3. Lausanne : LES-kunveno kun Nandir-filmoj
8.   Postsomera aranĝo dum sabato : ŝipveturado el Bielo al Soloturno, vizito de la dinosaŭraj spuroj en Oberwil.
19. Wil : EK-kunveno kun lumbildprezento de Barbara Pochanke pri la UK en Vjetnamio.
27. Basel : ESB-kunveno kun ludoj.

Oktobro 2012
1. Laŭsanne : LES-kunveno
10.  Redakta datlimo de SES-Informas, dissendo: 1a de novembro
19.- 21. Le Louverain, super Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) :
SFERO (Svisa Feria Esperanta Renkontiĝo) fotoj de la loko en tiu blogo: Retpaĝo de la renkontiĝo
22. aŭ 29. Basel : ESB-kunveno okazas en St-Louis ekde 19.00
27. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.
27.10 – 03.11: Grésillon :+AŬTUNE+ Komuna feriado por infanoj, familioj, geavoj. Kursoj, koncertoj, muzikado, mantro, promenado, ludoj, kaj aliaj aktivaĵoj laŭ via elekto.    Specialaj gastoj : Svetlana Smetanina el Moskvo kaj Kees Ruig el Nederlando.

Novembro
5. Lausanne : LES-kunveno
17. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.


Decembro
5. Wil : EK-kunveno, rakled-vespero.
15. redakta datlimo de SES-Informas
15. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato kun Zamenhofa festo.
15. Laŭsanne :Zamenhofa festo

2013

Januaro
7. Lausanne : LES-kunveno
19. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.

Februaro
4. Lausanne : LES-kunveno
6. Wil : Eo-klubo-Wil : Jarkunveno kaj jarplanado. (Ĉekomence rakonta rondo.)
16. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.
21. Zürich : Ĝenerala Kunveno de Esperanto-Societo Zuriko.
10. Relata datlimo de SES-Informas

Marto
16. La Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.

23. Staad (SG) : Ĝenerala Asembleo de SES en la restoracio Weisses Rössli sekvata de vizito de la Markthalle konstruita de Hundertwasser en Altenrhein, malnova Rejno, le vieux Rhin.
19.03 – 03.04 Métabief (en Francio, apud Vallorbe) : Kongreso de SATamikaro

Aprilo
20. Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.
20.04 – 01.05. Staĝo PRINTEMPaS kun intensivaj kursoj, internaciaj KER-ekzamenoj, seminario pri inturkultura komunikado
20a de aprilo ĝis 1a de majo 2013 => gresillon.org/printempo

Augusto
10 – 18. Kelmis' /La Calamine, Belgio: FESTO 2013 festo.jefo.fr
24. Bern : Agado por festi 100 jarojn post la berna UK.

31. Biel/Bienne: Postsomera renkontigo

Septembro
4. Will: Esperanto-kunveno. (Cekomence rakonta rondo.)
21. La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.

Oktobro
4. – 6. Langnau (Emmental) : SFERO 2013.
26 – 27 . La Chaux-de-Fonds : Unua komuna seminario de ILEI, svisa sekcio. En la lernejo La Grande Ourse, strato Recrêtes 18.

Novembro
9 – 10. Broc (FR): Tutsvisa kongreso pri pacedukado. Kunorganizas Mireille Grosjean, kun esperanto-stando.

Decembro
4. Wil: Rakledvespero kun rakontoj kaj kantoj.
10. Neuchâtel: 18h40 : Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
12. Basel: ESB: Zamenhofa festo en Francio
14. La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
15. Redakta datlimo de SES-informas
27 – 03.01.2014: Saarbrücken: Novjara Renkontiĝo
29.12.2013 – 04.01.2014 : Afrika Kongreso de Esperanto en Kotonuo, Benino. Kunorganizas Mireille Grosjean.

2014

Januaro
6-a de januaro Lausanne: LES-kunveno
7-a de januaro Neuchâtel: 18h40 : Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
18-a de januaro La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
25-a de januaro Etoy: Kunvenas la esperanta Svisa Koruso

Februaro
3-a de februaro Lausanne: LES Ĝenerala asembleo
5-a de februaro Neuchâtel: 18h40: Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
10-a de februaro redakta datlimo de SES-informas
15-a de februaro La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
23-a de ferbruaro Etoy: Kunvenas la esperanta Svisa Koruso
27-a de februaro Zuriko, Centro Karolo la GrandaKirchgasse 14: 19.00 110-a Ĝenerala kunveno.
20.00 Kiel oni redaktas en Vikipedio. Dietrich Weidmann montras al vi la plej gravajn principojn kiel redakti novajn kaj ekzistantajn artikolojn en Vikipedio, kiel oni alŝutas bildojn, kiel funkcias ŝablonoj kaj intervikiaj ligiloj.

Marto
3-a de marto Lausanne: LES-kunveno
5-a de marto Neuchâtel: 18h40 : Neŭŝatela kunveno kun vespermanĝo.
8-a de marto La Chaux-de-Fonds : Asembleo de la Asocio de la Amikoj de CDELI kaj kultura programo pri Edmond Privat.
8-a ĝis 15-a de marto Toulouse : Esperanta korusa staĝo.
15-a de marto La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
23-an de marto Etoy: Kunvenas la esperanta Svisa Koruso
27-an de marto Zuriko, Kafejo Mandarin apud Stacidomo Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Aprilo
4-a ĝis 6-a de aprilo Storkensohn/Mulhouse : 17a Eo-Staĝo
5-a de aprilo La Chaux-de-Fonds : Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo). (1a el 4)
7-a de aprilo Lausanne: LES-Kunveno
14-a ĝis  21-a de aprilo Xanten (Germanio) : Paska Printempa semajno PSI
19-a ĝis  26-a de aprilo Grésillon: FRINGOJ, renkonto inter grupoj de esperanto-lernantoj kaj iliaj instruistoj.
24-a de aprilo Zuriko, Kafejo Mandarin apud Stacidomo Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo
26-a de aprilo La Chaux-de-Fonds: CDELI Studsabato. Programo -en la franca -en la germana
26-a de aprilo ĝis 04-a de majo Grésillon : PRINTEMPaS, intensivaj kursoj en 3 niveloj, internaciaj KER-ekzamenoj B1-C1.
27-a de aprilo Etoy : Kunvenas la esperanta Svisa Koruso
26-a de aprilo ĝis  04-a de majo Grésillon : Intensivaj kursoj kun Radojica Petrović, Christophe Chazarein kaj Jean-Luc Kristos, sekvotaj de Internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1) PRINTEMPaS

Majo
3-a de majo La Chaux-de-Fonds: Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo). (2a el 4)

8-a ĝis 11-a dem majo Grésillon: Ĥorrenkonto de Interkant’ plu kun Zdravka kaj Maja, Muzika komedio La Eta Arturo kun Isabelle Nicolas Muzika komedio - gresillon.org/agendo
15-a de majo Zuriko, Centro Karolo la Granda Kirchgasse 14 : 19.00 Enketo pri la efiko de la frua lingvo-instruado. Lic. phil. Dietrich Michael prezentas la rezultojn de scienca enketo pri la efiko de la instruado de la franca kaj angla lingvo al la lingva kompetento de la gejunuloj post la fino de la sekundara lernejo.
17-a de majo La Chaux-de-Fonds : CDELI Studsabato.
18-a de majo Yverdon: SES-Ĝenerala asembleo.
26-a ĝis  04.05 : Grésillion: intensivaj kursoj kun Radojica Petrović kaj Christophe Chazarein kaj internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1), en la franca Esperanto-kastelo Greziljono.
31-a de majo ĝis 2-a de junio Chambéry: Franca kongreso

Junio
6-a ĝis 9-a Erfurt: Germana Eo-Kongreso : GEK 2014

21-a de junio La Chaux-de-Fonds: CDELI Studsabato
26-an de junio, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin: Libera kunveno kaj kafoklaĉo
29-an de junio ĝis 06-a de julio. Grésillon: Turisma semajno, tuttagaj ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro kaj rezidejoj de renesancaj artistoj.

Julio
1-a de julio. Redaktofino de SES-Informas
7-an ĝis 12-a de julio. Archèche (Eyrieux valo), Francio: Kanti kun la Svisa Esperanta Koruso.
7-a ĝis 11-a de julio en Kvinpetalo, Bouresse, Francio: Praktikado de lingvo plurnivela kun Ansofi Markov.
9-an ĝis 16-a de julio. Dinano, Bretonio, Francio: 87a SAT-Kongreso.
19-an ĝis 25 de julio. Montevideo, Urugvajo: Konferenco de ILEI.
12-an ĝis 20 de julio. Nitra, Slovakio: Somera Esperanto-Studado. SES 2014 SK.
18-an ĝis  25 de julio. Fortalezo, Brazilo: Internacia Junulara Kongreso IJK.

26-an de julio: Tutmonde: Esperanto-Tago.
26-an de julio ĝis  02-an de aŭgusto. Buenos Aires, Argentino: Universala Kongreso de Esperanto UK

Aŭgusto

01-a  ĝis  09-a de aŭgusto en Grésillon, Francio: Sennacieca semajno kun kursoj, ekskursoj kaj prelegoj, antaŭ SAT-kongreso.
09-a ĝis 17-a de aŭgusto en Grésillon, Francio: Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, familioj, SAT-Infankongreseto.
10-a de aŭgusto ek de la 10.30h en Kultura Centro Esperantista, La Chaux-de-Fonds, Svislando: Tago de nefermita pordo kun la inaŭguro de la nova salono Claude Piron kun intervenoj de Nicole Piron, vidvino de la aŭtoro, kaj Claude Gacond kaj Olivier Tzaut, kunfondintoj de KCE.
11-a ĝis 15-a de aŭgusto en Kvinpetalo, Bouresse, Francio: Promeno en la naturo kaj Vikipedio, staĝo kun Alain Favre.
17-a ĝis 25-a de aŭgusto en Moskvo, Rusio: Somera Esperanto-Studado, SES 2014 RU.
23-a ĝis 30-a de aŭgusto en Trento, Italio: 81a Itala Kongreso de Esperanto.

Septembro
2-an ĝis 8-a de septembro, Les Bois, svisa Ĵuraso: Postsomera internacia junulara renkontiĝeto en naturo.
3-an de septembro 2014,19h00, Flawil, b'treff (apud la stacidomo Flawil): Niaj travivaĝoj en Esperantujo: Klubanoj rakontas.
Mirejo Grosjean, kunprezidantino de SES raportos pri Esperanto en Afriko. (Vidu pli
4-an de septembro 2014, 19h30, 8032 Zuriko, Svedenborg-Centro, Vitra Salono, Apollostrasse 2 (apud Kreuzplatz, 5 Min. piede de stacidomo Zuriko-Stadelhofen): Esperanto - lingvo de paco, publika prelego pri Esperanto de la SES-kunprezidantino Mireille Grosjean en la germana lingvo. Gastoj tre bonvenas. Eniro senpage. (Vidu pli
5-an de septembro 2014, 19h00, ĉe Gilbert Darbellay, ch. de l’Orme 6, Morrens (apud Lausanne): Babila ronde de Laŭzana Esperanto – Societo (informojn tel. 021 732 23 22)

6.-an ĝis 7-a de septembro, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Renkontiĝo kun la verkisto kaj eldonisto André Cherpillod. (Vidu pli

13-an de septembro, 12h45-17h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI. (Vidu pli
13-an de septembro, 16h00-17h30, Neuchâtel, CEFNA, Bât. Gibraltar 11, 2e étage: Je parle Universel, introduction à l'Espéranto avec Mireille Grosjean, Festival de Formation (Vidu pli)
19-an de septembro 2014, 19h00, ĉe Monique Golaz, Ecole de Commerce 3, Lausanne: Babila ronde de Laŭzana Esperanto – Societo (informojn tel. 021 646 42 78)
25-an de septembro, 20h00, Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo. (lt Programo ESZ
26-an kaj 27-an de septembro, Les Rousses, Francio: Ĵurasa semajnfino. (Pliaj informoj kaj aliĝo ĉe Michel Sarbach, tel +33 4 74 45 18 23; 41, rue de Bourgogne, FR-01000 Bourg en Bresse, Francio)
27-an de septembro, 18h00, Konstanco (Germanio), restoracio Wessenberg, Wessenberg-Str. 41 (proksime de la monastero, 10 minutojn piede de la svisa landlimo): Babilado kaj komuna vespermanĝo kun Profesoro Probal Dasgupta el Hindujo, eksprezidanto de UEA. (Aliĝu ĉe Silvia Kuhn)

Oktobro
4-an de oktobro: La Chaux-de-Fonds, CDELI: Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo), (3a el 4), studsabato.
6-an de oktobro, 20h00, Laŭzana stacidoma bufedo: Studvespero - Esperantaj gramatikaĵoj kaj nialingvaj malfacilaĵoj.
10-an de oktobro: Uster, Jugendzentrum Friz, 19h30: 1-a Svisa Esperanto-Junularo-Kantokonkurso/1. Schweizer Esperanto-Jugend-Singwettbewerb (SEJK), Vorausscheidung/antaŭselekto
10-an de oktobro: Uster, Jugendzentrum Friz, 19h30: 1-a Svisa Esperanto-Junularo-Kantokonkurso/1. Schweizer Esperanto-Jugend-Singwettbewerb (SEJK), Vorausscheidung/antaŭselekto (Nuligita: Ĉar la nombro da partoprenantoj estos malpli ol antaŭpensis, ni rezignos pri la antaŭselekto. Ĉiuj rekte partoprenos la finalon, kiu okazos la 18-an de oktobro je la 14-a horo en centro Adonia en Vordemwald.)
17-an ĝis 19-a de oktobro: Vordemwald, Argovio en Centro Adonia: 7-a Svisa Esperanto Familia kaj Feria Esperanto-Renkontiĝo (SFERO) 18-an de oktobro 1-a Svisa Esperanto-Junularo-Kantokonkurso/1. Schweizer Esperanto-Jugend-Singwettbewerb (SEJK)

24-an de oktobro ĝis 01-a de novembro: Grésillon: AUTUNE, la komunaj ferioj por infanoj, familioj kaj geavoj.

30-an de oktobro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo.

Novembro
3-an de novembro 2014, 20h00: Laŭzana stacidoma bufedo: Sebastien Moret parolos al ni pri esperantologio kaj lingvistiko.
15-an de novembro, 12h45-17h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI.
27-an de novembro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo.

Dezembro
6-an de decembro: CDELI, La Chaux-de-Fonds: Metodika kleriĝo kun Claude Gacond pri la uzo de la instru-afiŝaro (Gaconda metodo). (4a studsabato el 4).
13-an de decembro, 12h45-17h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI.
13-an de decembro, 20h00, USL Ouchy: Zamenhoffesto de Laŭzana Esperanto-Societo.

2015

Januaro

9-an de januaro, 19h00. Vevey, ĉe Charlotte Blanc Maillard, Avenue Nestlé 7: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
12-an de januaro, 19hoo. Montreux, ĉe M.-A. kaj Knud Sunier, Av. des Alpes 150: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
24-an de januaro, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI.
29-an de januaro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo.

Februaro
6-an de februaro, 19hoo. Laŭzano, ĉe François Randin, Vallombreuse 14, Lausanne: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
21-an de februaro, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
26-an de februaro, 20h00. Zuriko, Centro Karl der Grosse: Ĝenerala kuveno de Esperanto Societo Zuriko
27-an de februaro - 2a de marto, La Chaux-de-Fonds, KCE:
Kolokvo "Vivanta lingvo de vivanta komunumo"
28-an de februaro, 17h00, La Chaux-de-Fonds, KCE: Asembleo de KCE

Marto
21-an de marto, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
26-an de marto, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Aprilo
18-an de aprilo, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
30-an de aprilo, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Majo
4-an de majo: Stacidoma de Laŭzano, 1-a etaĝo: Lasta kunsido de Laŭzana Esperanto-Societo en la malnova loko. Ni malplenigos la ŝrankon ka vendos ĝiajn librojn malmultekoste. Profitu
6-an de majo 19h00, Flawil en b'treff (apud la stacidomo Flawil):
Chaves Walder, Raporto pri la problemoj de homaj rajtoj en Kolombio
8-an de majo 19h00, ĉe Francoise Petermann, av. de Bel-Air 101, la Tour-de-Peilz:
Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
11-an de majo (kaj poste 18-an kaj 26-an), 14h30-15h30: Maison du Tempos Libre, Mulhouse, Francio (apud Bazelo):
Esperanto-Kurso por komencantoj
13-an de majo 15h00, Salon de musique, Rue Léon Berthoud 8, Neŭŝatelo (buso nr-0 109 haltejo Accacias): Ĝenerala kuveno de Svisa Esperanto-Societo
13-an ĝis 16-a de majo,
3-a Tutmonda Kolokvo pri Instruado kaj Esperanto en Aula de Jeunes-Rives en la Universitato de Neŭŝatelo kaj CDELI en la urba biblioteko de La Chaux-de-Fonds
17-an de majo, Esperanto-Domo, KCE, Chemin des Postier 27, La Chaux-de-Fonds: Seminario pri la LingvoTesta sistemo de la Esperanta Civito
17-an de majo, Esperanto-Domo, KCE, Chemin des Postier 27, La Chaux-de-Fonds: Esperanto-Domo: Ordinara kunveno de la KCE-Komitato
22-an de majo 19h00, ĉe Marie-Ant. kaj K. Sunier, av. des Alpes 150, Montreux: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
22-an de majo (kaj 29-an) 15h30. Espace 110, Illzach (Mulhouse), Francio (apud Bazelo):
Esperanto-Kurso por progresantoj
22-an ĝis 26-a de majo, Hameln, Germanio: 92-a Germana Esperanto-Kongreso

26-an de majo, 19h00, Kafejo Le Printemps, rue du Printemps 7, Mulhouse, Francio (apud Bazelo): Lunda verda fadeno laŭ propono de Jacques
28-an de majo, 20h00, Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
28-an de majo, 19h00, en la greka restoriacio Akropolis, Steinenweg 10 en Inzlingen (en Germanio rekte apud Bazelo):
Kunveno de Esperanto-Societo Bazelo

Junio
20-an de junio, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
25-an de junio, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo.
27-an de junio:
Jara ekskurso de Laŭzana Esperanto-Societo, Vizito de la "Baud" muzeo pri muzikskatolo en "l'Auberson" (apud Sainte-Croix).
29-an de junio, 19h00, en la restoriacio La Poste, 10 rue Huningue en St. Louis (en Francio rekte apud Bazelo):
Verda Fadeno (Esperanto-Societoj Bazelo kaj Moulhouse)

Julio
1-an de julio. Wil SG: Pikniko ĉe la turo de Wil
6-an ĝis 13-a de julio 2015. Greziljono, Francujo: Ferioj - Familioj - Interŝanĝoj reciprokaj de scioj kaj scipovoj
17-an ĝis 25 de julio 2015. Oostende, Belgio:
48-a Konferenco de ILEI.
20-an ĝis 25a de julio 2015. Greziljono, Francujo:
Turisma semajno al kasteloj de la Luaro.
25-a de julio ĝis 1-a de aŭgusto 2015. Lille, Francio:
100-a Universala Kongreso de Esperanto.

Aŭgusto
1-an ĝis 8-a de aŭgusto 2015. Greziljono, Francujo:
Lingvoj kaj kulturoj de l' mondo
2-an ĝis 9-a de aŭgusto, Wiesbaden, Germanio:
71-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO
8-an ĝis 16-a de aŭgusto 2015. Greziljono, Francujo:
Festa Semajno por infanoj kaj familioj
17-an ĝis 21-a de aŭgusto 2015. KCE, Chemin des Postiers 27, La Chaux-de-Fonds:
Intensiva esperanto-kurso por komencantoj
21-an de de aŭgusto 2015. KCE, Chemin des Postiers 27, La Chaux-de-Fonds:
Prezentado de la nove aperinta "Historio de la esperanto literaturo" de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer
22-an ĝis 29-a de aŭgusto 2015. San Benedetto del Tronto, Italio:
82° Congresso Italiano di Esperanto
27-an de aŭgusto, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Septembro
2-an de septembro: Flawil en b'treff (apud la stacidomo Flawil):
Partoprenantoj de la UK en Lillo rakontas pri siaj travivaĵoj.
7-an de septembro, Espace Dickens, av. Charles-Dickens 6, Laŭzano:
Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo, Dietrich Weidmann, kuprezidanto de SES parolos pri UEA, SES kaj lokaj grupoj.
24-an de septembro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
25-an ĝis 27-a de septembro 2015: Ĉaledo Bel-Oseau en La Lécherette, Château-d’Oex:
8a SFERO – 8-a Svisa Familia kaj Feria Esperanto-Renkontiĝo
26-an de septembro, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
26-an de septembro, Salono Castafiore:
4-a Kasta Festo
28-an de septembro, 19h00, en la restoriacio La Poste, 10 rue Huningue en St. Louis (en Francio rekte apud Bazelo): Verda Fadeno (Esperanto-Societoj Bazelo kaj Moulhouse)

Oktobro
4-an de oktobro, Laŭzano, Espace Dickens 6 (je 200 m-oj de la stacidomo): Venu aŭskultu kaj kanti kun Manuel: 10h00-12h00 kantoateliero, 15h00 Koncerto karaokea
5-an de oktobro, Laŭzano, Espace Dickens 6 (je 200 m-oj de la stacidomo), 20h00: Manuel Rovere prelagas pri sia arto
16a ĝis 20a de oktobro, Kastelo Gresillon, Francio:
Korusa renkonto
17-an de oktobro, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
24a de oktobro ĝis 1a de novembro, Kastelo Gresillon, Francio: kursaro AŬTUNE
22-an de oktobro, 20h00, Hinterhaus Riehenring 129, Bazelo: Kunveno de Esperanto-Societo Bazelo
23-an de oktobro ĝis 1-a de novembro 2015. Greziljono, Francujo: AŬTUNE, lingva seminario
27-ab de oktobro ĝis 7-a de novmebro 2014.Laŭzano, Placo La Palud:
Ekspozicio en la forumo. Inaŭguro: 27-an de oktobro je la 17h00
29-an de oktobro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Novembro
2-an de novembro, Laŭzano, Espace Dickens 6 (je 200 m-oj de la stacidomo), 20h00: Karlota kaj la laŭzanaj kongresanoj parolos pri la 100-a UK en Lillo
19-an ĝis 22-a de novembro, Foiro Zuriko (Messe Zürich), Halo 7: Svisa Espero estos en la WIR-Foiro ĉe la stando de Allsprachendienst Esperanto GmbH
21-an de novembro, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
26-an de novembro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo
28-an de novembro, 10h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI:
Asembleo de la Asocio Amikoj de CDELI
30-an de novembro, 19h00, en la restoriacio La Poste, 10 rue Huningue en St. Louis (en Francio rekte apud Bazelo): Verda Fadeno (Esperanto-Societoj Bazelo kaj Moulhouse)

Decembro
2-an de decembro: Flawil en b'treff (apud la stacidomo Flawil):
Tradicia rakledovespero de la Esperanto-Klubo Wil.
4-an de decembro, 19h00: Laŭzano: ĉe Clea Robin, ch. de la Culaz 20, Vouvry (Tel. 024 481 33 06 / 079 330 04 03 75): Babila Rondo
17-an de decembro, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen):
Libera kunveno kaj kafoklaĉo
19-an de decembro, 10h30-16h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI: Studsabato de CDELI
19-an de decembro, Ejo de USL, rue des Pêcheurs 7, Ouchy/Laŭzano: Zamenhofa festo en Uŝi


2016

Januaro
8-an de januaro 2016, 19h00: Laŭzano: ĉe Marie-Antoinette kaj Knud Sunier, av. des Alpes 150, Montreux (Tel. 021 961 38 56 / 079 210 97 75): Babila Rondo
16-an de januaro 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
22-an de januaro 2016, 19h00: Montreux: ĉe Marie Antoinette kaj Knud Sonier, Av. des Alpes 150, Montreux: Babila Rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
10-an de novembro 2015 ĝis 28-an de februaro 2016: Sankt-Galo, Muzeo Lagerhaus, Davidstr. 44: Kadre de la ekszpozcio Ego-Dokumente estas ekzpozicio de la Esperanto-artisto Parzival
28-an de januaro 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
28-an de januaro 2016, 20h00. Bazelo, kunvenejo Riehenring 131: Ĝenerala kunveno de Esperanto-Societo Bazelo

Februaro
10-an de novembro 2015 ĝis 28-an de februaro 2016: Sankt-Galo, Muzeo Lagerhaus, Davidstr. 44: Kadre de la ekszpozcio Ego-Dokumente estas ekzpozicio de la Esperanto-artisto Parzival
1-a de februaro 2016, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens, Rue Dickens 6: Ĝenerala kunveno de Esperanto-Societo Laŭzano
12-an de februaro 2016, 19h00: Laŭzano: Ch. de la Vallombreuse 14, 1004 Lausanne: Fonduo ĉe Francisko Randin
20-an de februaro 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
25-an de februaro 2016, 20h00, Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Ĝenerala kunveno de Esperanto-Societo Zuriko kaj kafoklaĉo
26-an de februaro 2016, 19h00, Laŭzano, oko: Ĉe Gilbert Darbellay, ch. de l’Orme 6, Morrens: Babila rondo
26-a ĝis 29-a de februaro, Kultura Centro Esperantista, Postiers 27, 2301 La Chaux-de-Fonds: Interna kolokvo dediĉita al denaskismo „Vivanta lingvo de vivanta komunumo"
27-an de februaro 2016, 17h30, Ĝenevo,  Salono Castafiore, 20 rue Montbrillant, vid-al-vide de la parko Cropettes: 6-a Kasta Festo, Programo : ESPERANTAJ LIBROJ, REVUOJ KAJ BIBLIOTEKO ! Je la 20h00 Rakledado, kunportu fromaĝon, terpomojn ktp.
28-an de februaro 2016, 11h00: Sankt-Galo, Muzeo Lagerhaus, Davidstr. 44: Malinaǔguro de la ekspozicio de Parzival – kun Esperanto-kurso kaj disputo
29-an de februaro, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
29-an de februaro, 19h00, en la restoriacio La Poste, 10 rue Huningue en St. Louis (en Francio rekte apud Bazelo): Verda Fadeno (Esperanto-Societoj Bazelo kaj Moulhouse)

Marto

2-an de marto 2016,, 19h00: Flawil en b'treff (apud la stacidomo Flawil): Didi Weidmann kaj Mirejo Grosjean informas en la Esperanto-Klubo Wil: Esperanto-movado en Afriko (Mirejo); novaj konceptoj kaj eldonoj (Didi).
5-an de marto, 10h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Asembleo de Amikoj de CDELI kaj kultura programo kun prelegoj de Claude Gacond, Mireille Grosjean kaj Nicole Margot
7-an de marto, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
7-an de marto 2016, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens, Rue Dickens 6: Venu kun lingvaj problemoj, demandoj gramatikaj aŭ aliaĵoj ne bone komprenitaj.
8-an de marto 2016, 20h00, Ĝenevo, Maison des Associations, rue des Savoises 15: Ĝenerala Kunveno de la Esperanto-Klubo La Stelo Ĝenevo
11-an de marto 2016, 19h00: Laŭzano, Espace Dickens, Rue Dickens 6: Babila rondo  organizita de Monique kaj Giulio
13-an de marto 2016, 11h00: Flawil, Rosenhügelstr. 22, ĉe familio Chaves-Walder: Svisa Koruso renkontiĝas por kune ekzerci
14-an de marto, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
18-an de marto 2016, 19h30: Vevey, ĉe Charlotte Blanc Maillard, Avenue Nestlé 7: Orienta babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
19-an de marto 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
21-an de marto, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
31-an de marto 2016, 17h00. Bazelo, kunvenejo Riehenring 131: Ĝenerala kunveno de Esperanto-Societo Bazelo
31-an de marto 2016, 16h00/19h00: Zuriko, Johanna-Spyri-Arkivo, Geogrenstr. 6, 8006 Zuriko (Tramo 11/14 Beckenhof): Inaǔguro de la libro Heidi – je la 16h00 gvidita rondiro tra la Johanna-Spyri-Arkivo, je la 19h00 prezento de La migro- kaj lernojaroj de Heidi

Aprilo
1-an de aprilo 2016, 19h30, Laŭzano: Babila rondo ĉe Andrée de Keuster, ch des Murets 8, La Tour-de-Peilz
4-an de april 2016o, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
4-an de aprilo 2016, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Dickens 6: Karolo prezentos al ni librojn facile legeblajn
11-an de aprilo, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
16-an de aprilo 2016, 10h00, La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
18-an de aprilo 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
22-an de aprilo 2016, 19h30, Laŭzano: Okcidenta babila rondo ĉe Monique Golaz, Ecole de commerce 3, Laŭzano
23-a de aprilo 2016: Ĝenevo,  Salono Castafiore, 20 rue Montbrillant: 7-a Kasta Festo
25-an de aprilo, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
25-an de aprilo, 19h00, en la restoracio La Poste, 10 rue Huningue en St. Louis (en Francio rekte apud Bazelo): Verda Fadeno (Esperanto-Societoj Bazelo kaj Mulhouse)
28-an de aprilo 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Majo
2-an de majo 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
2-an de majo 2016, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Dickens 6: Prelego de David Bühlmann
4-an de majo ĝis 6-a de junio 2016, ĉiutage ek de la 17h00, Bielo, Vielle Courronne, Place de l’Eglise: Eta tablo de la mondregistaro kadre de la artekspozicio „Joli mois de mai" (Beleta monato de majo) kun Parzival
9-an de majo, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
21-an de majo 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
4-an de majo ĝis 6-a de junio 2016, ĉiutage ek de la 17h00, Bielo, Vielle Courronne, Place de l’Eglise: Eta tablo de la mondregistaro kadre de la artekspozicio „Joli mois de mai" (Beleta monato de majo) kun Parzival
23-an de majo, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
26-an de majo 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

27-an de majo ek de la 17h00, Bielo, Vielle Courronne, Place de l’Eglise: Kadre de la artekspozicio „Joli mois de mai" (Beleta monato de majo): Barbla kaj Peter Fraefel kaj Parzival prezentas "Domo apud Gern, Hamdy Reda (Kairo)
27-an de majo, 19h30, Morrens: Babila rondo de la Laŭzana Esperanto-Societo ĉe Gilbert Darbelay, Chemin de l'Orme 6, Morrens
28an de majo 2016, 14h00, Restoracio sur la Pasejo Hulftegg: Ĝenerala Kunveno de Svisa Esperanto-Societo
30-an de majo, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

Junio
4-an de majo ĝis 6-a de junio 2016, ĉiutage ek de la 17h00, Bielo, Vielle Courronne, Place de l’Eglise: Eta tablo de la mondregistaro kadre de la artekspozicio „Joli mois de mai" (Beleta monato de majo) kun Parzival
1-an de junio 2016, 18h00: renkontiĝo stacidomo Wil SG: Je bona vetero pikniko apud la Turo de Wil/je malbona vetero kunveno en la hejmo de Barbara Pochanke
3-an de junio 2016, Laŭzano: Francisko Randin invitas al Espace Dickens por babila rondo, Rue Dickens 6
6-an de junio 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
11-an de junio 2016, Laŭzano: Jara ekskurso de la Laŭzana Esperanto-Societo al
Ĉaplin-mondo
13-an de junio, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
17-an de junio, 19h30, Vevey: Babila rondo de la Laŭzana Esperanto-Societo
ĉe Charlotte Blanc Maillard, Avenue Nestle 7, Vevey
18-an de junio 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
20-an de junio 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
24-an de junio, 19h30, Laŭzano: Babila rondo de la Laŭzana Esperanto-Societo
ĉe Francisko Randin, Chemin de la Vallombreuse 14, 1004 Laŭzano
27-an de junio 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
27-an de junio 2016, 19h00, en la restoracio La Poste, 10 rue Huningue en St. Louis (en Francio rekte apud Bazelo): Verda Fadeno (Esperanto-Societoj Bazelo kaj Mulhouse)  
30-an de junio 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Julio
2-an de julio 2016, 10h00: Hirzel, Johanna-Spyri-Muzeo: Orientsvisa Regiona Kulturrenkontiĝo kaj inaǔguro de la libro „Heidi povas apliki, kion ŝi lernis
16-an ĝis 23-a de julio 2016, Vroclavo, Pollando: 72-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO
16-an ĝis 23-a de julio 2016, Nitra, Slovakio: 69-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
23-an ĝis 30-a de julio 2016, Nitra, Slovakio: 101-a Universala Kongreso de Esperanto
26-an de julio 2016, La Chaux-de-Fonds, Place d'Espacité: Esperanto-Tago (Stando por varbado por la studsabatoj en CDELI)
30-an de julio ĝis 6-a de aŭgusto 2016, Nyíregyháza, Hungario: 49-a Konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Aŭgusto
30-an de julio ĝis 6-a de aŭgusto 2016, Nyíregyháza, Hungario: 49-a Konferenco de la Internacia Ligo de Instruistoj de Esperanto
25-an de aŭgusto 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Septembro
5-an de septembro 2016, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Dickens 6: Temo decidota
7-an de septembro 2016, 19h00: Flawil en b'treff (apud la stacidomo Flawil): La membroj de la Esperanto-Klubo Wil rakontas pri siaj kongresaj travivaĵoj.
16-an ĝis 18-a de septembro 2016: Gîte du Cerneux Billard (Francio, rekte apud la svisa landlimo): 9-a SFERO (Svisa Familia kaj Feria Esperanto-Renkontiĝo)
19-an de septembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
22-an de septembro 2016: Bazelo: Monata kunveno de Esperanto-Societo Bazelo
23-an de septembro 2016: Montreux, ĉe Marie-Antoinette Sunier, Av. des Alpes 150: Okcidenta babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo

24-an de septembro 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
26-an de septembro 2016, 19h00-20h30, Mulhouse (apud Bazelo), Kafejo Le Printemps, rue du printemps: Verda Fadeno
26-an de septembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
29-an de septembro 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Oktobro
3-an de oktobro 2016, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens (Rue Dickens 6): Laŭzana Esperanto-Societo in vitas al prelego de Cléa kaj Charlotte pri la 101-a UK
3-an de oktobro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
7-an de oktobro 2016, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens (Rue Dickens 6): Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
10-an de oktobro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
15-an de oktobro 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
17-an de oktobro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

21-an de oktobro 2016: Laŭzano, ĉe Fracisko Randin, Vallombreuse 14: Okcidenta babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
22-an de oktobro 2016, 10h45: Chambrelien (inter Neŭŝatelo kaj La Chaux-de-Fonds) en la stacidoma restoracio: Eksterordinara ĝenerala kunveno de Svisa Esperanto-Societo
24-an de oktobro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
27-an de oktobro 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
31-an de oktobro 2016, 19h00-20h30, St. Louis (apud Bazelo), Restoracio Porte France, 94 avenue de Bâle: Verda Fadeno
31-an de oktobro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn


Novembro

7-an de novembro 2016, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens (Rue Dickens 6): Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo
7-an de novembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
14-an de novembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
19-an de novembro 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
21-an de novembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
24-an de novembro 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
28-an de septembro 2016, 19h00-20h30, Mulhouse (apud Bazelo), Kafejo Le Printemps, rue du printemps: Verda Fadeno
28-an de novembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21:
Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

Decembro
3-an de decembro 2016, 18h00: Ĝenevo, Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, vid-al-vide de la parko Cropettes, 10-a Kasta Festo.
5-an de decembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
7-an de decembro 2016, 19h00: Flawil en b'treff (apud la stacidomo Flawil): Tradicia rakledovespero de la Esperanto-Klubo Wil.
8-an de decembro 2016, 16h00-18h00: Bielo en la Migros-Restoracio Kreuzplatz: Rondo por produktado de Espero-Mono kaj babilado en Esperanto kun Parzival'9-an de decembro 2016, 19h00, Montreux (ĉe M. Antoinette kaj Knud Sunier, Av. des Alpes 150, Tel 021 961 38 56 / 079 210 97 75): Orienta Babila Rondo de Laŭzana Esperanto-Societo
12-an de decembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
15-an de decembro 2016, 16h00-18h00: Bielo en la Migros-Restoracio Kreuzplatz: Rondo por produktado de Espero-Mono kaj babilado en Esperanto kun Parzival'
15-an de decembro 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
17-an de decembro 2016, 10h00: La Chaux-de-Fonds, CDELI, Urba Biblioteko: Studsabato de CDELI
17-an de decembro 2016, 11h00: Epalinges, Auberge Communale: Zamenhoffesto de Laŭzana Esperanto-Societo
19-an de decembro 2016, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn22-an de decembro 2016, 16h00-18h00: Bielo en la Migros-Restoracio Kreuzplatz: Rondo por produktado de Espero-Mono kaj babilado en Esperanto kun Parzival'
29-an de decembro 2016, 16h00-18h00: Bielo en la Migros-Restoracio Kreuzplatz: Rondo por produktado de Espero-Mono kaj babilado en Esperanto kun Parzival'
2017

Januaro
9-an de januaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
16-an de januaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
19-an - 26-a de januaro 2017, Soloturno, Soloturnaj Filmtagoj: Der Kleine Tisch der Weltregierung | La Eta Tabolo de la Mondregistaro
21-an de januaro 2017, Friburgo, Instituto por Plurlingviso de la Universitato: Ĝenerala Kunveno de Svisa Esperanto-Societo
23-an de januaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
26-an de januaro 2017, 17h00, Bazelo, Kunvenloko, Riehenring 131: Ĝenerala Jarkunveno de Esperanto-Societo Bazelo
26-an de januaro 2017, 20h00, Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
27-an de januaro 2017, 19h30: Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Babila rondo ambaŭ grupoj (gvidas Karlota)
30-an de januaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

Februaro
6-an de februaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
9-an de februaro 2017, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Ordinara Asembleo de Laŭzana Esperanto-Asocio
13-an de februaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
18-an de februaro 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
20-an de februaro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
23-an de februaro 2017, 20h00: Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
24-an de februaro 2017, 19h30: Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Babila rondo ambaŭ grupoj (gvidas Knud kaj M.-A.)
27-an de februaro 2017, 18h00: Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
27-an de februaro 2017, 19h00: St. Louis, Francio (apud Bazelo, rekte apud la landlimo), Hotelo Port de France, 94 Avenue de Bâle: Verda fadeno

Marto
1-an de marto 2017, 19h00, Flawil, b'Treff apud la Stacidomo Wil: Esperanto-Klubo Wil: Ni rigardos malantaŭen 2016 kaj antaŭen 2017
4-an de marto 2017, 18h00, Ĝenevo, Salon Castafiore, Rue Montbrillant 20: 11-a Kasta Festo
6-an de marto 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
13-an de marto 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
18-an de marto 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato festante la 60-an jariĝon de CDELI
20-an de marto 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
21-an de marto 2017, 17h00, Sonceboz, Esperanto-lernejo de la Mondregistaro, 23 Rue de la Gare: Inaŭguro de la ekspocio Adora Krudarto
23-an de marto 2017, 17h00, Bazelo, Kunvenloko, Riehenring 131: Ĝenerala Jarkunveno de Esperanto-Societo Bazelo
24-an de marto 2017, 19h30: Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Babila rondo ambaŭ grupoj (gvidas Rosario)
27-an de marto 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
30-an de marto 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Ĝenerala Kunveno de Esperanto-Societo Zuriko kaj kafoklaĉo

Aprilo
3-an de aprilo 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
5-an de aprilo 2017, 16h00-18h00, Bielo, Librejo Lüthi, Nidaugasse 60: Inaŭguro de la dulingva libro angle/esperanto de Eveline Porter "L'Oiseau (The Bird - La Birdo)
10-an de aprilo 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
14-an de aprilo: 100-jara datreveno de la forpaso de Ludoviko Lazaro Zamenhof, kreinto de la Lingvo Internacia Esperanto, Malfermo de la Zamenhofjaro
14-an de aprilo, 14h00: Zuriko (ekzakta loko kaj horo komunikota): Inaŭguro de la libro Klaus Friese „Fahrtrichtung Esperanto“
17-an de aprilo 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn21-an de aprilo 2017, 19h30: Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Babila rondo ambaŭ grupoj (gvidas Monique kaj Giulio)
22-an de aprilo 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
24-an de aprilo 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
27-an de aprilo 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
26-an - 30-a de aprilo 2017,Ĝenevo, Palexpo, Salon du Livre, stando F686: Eveline Porter prezentas la libron L'Oiseau (The Bird - La Birdo)
29-an de aprilo 2017, 15h30,Ĝenevo, Palexpo, Salon du Livre, stando F686: Didi Weidmann kunprezidanto de SES kaj eldonisto vizitas la standon de Eveline Porter, kiu prezentas la libron L'Oiseau (The Bird - La Birdo)
29-an de aprilo 2017, 18h00, Ĝenevo, Salon Castafiore, Rue Montbrillant 20: 11-a Kasta Festo

Majo
1-an de majo 2017, 20h00. Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Diskuto pri "falsaj amikoj" en Esperanto (paronimoj)
5-an de majo 2017, 19h00. Montreux, ĉe Marie-Antoinette k. Knud Sunier, av. des Alpes 150, Montreux: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo, Orienta Grupo
12-an de majo 2017, 19h00. Morrens, ĉe Gilbert Darbellay, chemin de l'Orme 6, Montreux: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo, Okcidenta Grupo
13an de majo 2017, 10h00. Martigny: 1a Valeza Esperanto-Tago. Diskutrondo pri fondo de Valeza Esperanto-Grupo. Vizito de pentrajh-ekpozicion Hodler Monet Munch. Ferdinand Hodler estas la patro de la fondinto de UEA, Hector Hodler.
18-an de majo 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
19-an de majo 2017, 19h30. Laŭzano, Espace Dickens, Avenue Charles Dickens 6: Babila rondo ambaŭ grupoj (gvidas Françoise)
20-an de majo 2017, 09h00-12h00. Laŭzano, Place de la Palud: Bazara Budo de Laŭzana Esperanto-Societo
20-an de majo 2017, 10h00-17h30. La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
25-an ĝis 28-a de majo 2017, Le Brenets: Aktivula Maturigo AMO

Junio
1-an de junio 2017 18h30, Zuriko, Kirchgemeindehaus Enge, Bluntschiweg, 8002 Zuriko: Kunveno de la Komunutila Societo Enge kun Prelego de Dietrich Michael Weidmann en la germana lingvo kun titolo "Fahrtrichtung Esperanto"
2-an de junio 2017, 19h00, Lausanne, ĉe Elisabeth Renaud, ch. du Presbytère 7, Lausanne, Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo, Okcidenta Grupo
2-an - 5-a de junio 2017, Freiburg im Breisgau, Katholische Akademie: 94-a Germana Esperanto-Kongreso
7-an de junio 2017, 18h00, Stacidomo deWil: Esperanto-Klubo Wil: Promenado kun pikniko apud la Turo de Wil (je malbela vetero ni iros al la hejmo de Barbara)
9-an de junio 2017, 19h00, ĉe Cléa Robin, ch. de Culat 20, Vouvry: Babila rondo de Laŭzana Esperanto-Societo, Orienta Grupo
10-an de junio 2017, 09h00-12h00. Laŭzano, Place de la Palud: Bazara Budo de Laŭzana Esperanto-Societo
17-an de junio 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
17-an de junio 2017, Friburgo: Ekskurso de Esperanto-Societo Lausanne
22-an de junio 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
23an de junio 2017, 12h00-24h00, Martigny: Festivalo de la 5 Kontinentoj. Informbudo sur la Place du Manoir
23an de junio 2017, 11h00, Soncebozo, Sidejo de la Mondregistaro de la malarmado, domo de Parzival', Rue de la Gare 23: Christian pra-prezentos sian filmon pri Parzival'
24an de junio 2017, 12h00-24h00. Martigny: Festivalo de la 5 Kontinentoj. Informbudo sur la Place du Manoir
25-an de junio 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
26-an de junio 2017, St. Louis (apud Bazelo), Restoracio Porte France, 94 avenue de Bâle: Verda Fadeno
29-an de junio 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
29-an de junio 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Julio
1-an de julio 2017, 18h00, Ĝenevo, Salon Castafiore, Rue Montbrillant 20: 13-a Kasta Festo
3-an de julio 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
6-an de julio 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
9-an de juli 2017, 16h00, Soncebozo, Sidejo de la Mondregistaro de la malarmado, domo de Parzival', Rue de la Gare 23: Inaŭguro de la ekspozicio „Memfoto-libera Arto“
10-an de julio 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
11-an - 15-a de julio 2017, La Chaux-de-Fonds, Kultura Centro Esperantista, Chemin Postiers 27: Kurso pri literatura tradukado
gvidas Perla Martinelli
13-an de julio 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
15-an - 21-a de julio 2017, La Chaux-de-Fonds, Kultura Centro Esperantista, Chemin Postiers 27: Junulara Arta Renkonto Transnacia en Esperanto
sub la aŭspicio de TEJO
17-an de julio 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
20-an de julio 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
22-an - 29-a de julio 2017, Seulo, Suda Koreujo: 102-a Universala Kongreso de Esperanto
23-an - 28-a de julio 2017, La Chaux-de-Fonds, Kultura Centro Esperantista, Chemin Postiers 27: Esperantologia Fakultato
geopolitiko, informado, publikaj rilatoj, asemblea tekniko, instruas Leonardo Baroncelli, Giorgio Silfer, Lu Wunsch-Rolshoven
24-an de julio 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
27-an de julio 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
31-an de julio 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo

Aŭgusto
3-an de aŭgusto 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
7-an de aŭgusto 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
10-an de aŭgusto 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
14-an de aŭgusto 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
17-an de aŭgusto 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
19-an de aŭgusto 2017, 12h00-18h00, Berno en restoracio Esperanto (Winkelriedstr. 42, buso 20 al haltejo Markus): Paralela Universo (kunveno loka kun ligo al aliaj similaj kunvenoj inter Moskvo kaj Ameriko
21-an de aŭgusto 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
24-an de aŭgusto 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
28-an de aŭgusto 2017, 18h00, Ĝenevo, restoracio Galicia, 21 rue de la Gare: Lunda Grupo: Libera babilado kaj komuna vespermanĝo
31-an de aŭgusto 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
31-an de aŭgusto 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Septembro
6-an de septembro 2017, 19h00, Flawil, b'Treff apud la Stacidomo Wil: Esperanto-Klubo Wil: Feriaj kaj kongresaj travivaĝoj
7-an de septembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
10-an de septembro 2017, 11h00, Soloturno, restoracio Aaregarten, Oberer Winkel 2: Postsomera renkontiĝo kaj ĝenerala kunveno de la svisa ILEI-sekcio
11-an de septembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
14-an de septembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
14-an de septembro 2017, 20h00, La Chaux-de-Fonds,Tour Espacité, 14e étage, restaurant Citérama: Café des Langues - renkontiĝejo por geparolantoj de plej diversaj lingvoj
18-an de septembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
21-an de septembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
25-an de septembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
28-an de septembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
28-an de septembro 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
29-an de septembro 2017, 19h00, Vouvry, ĉe Clea Robin, ch. de Culat 20: Babila rondo de la orienta grupo de Laŭzana Esperanto-Societo
30-an de septembro - 1a de oktobro 2017, La Chaux-de-Fonds, Aŭlo de la muziklernejo de La Chaux-de-Fonds: Solenaĵo 60-jariĝo de CDELI
30-an de septembro 2017, 18h00, Ĝenevo, Salono Castafiore, Rue Montbrillant 20: 14-a Kasta Festo

Oktobro
2-an de oktobro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
2-an de oktobro 2017, 20h00, Laŭzano, Espace Dicken (Rue Charles Dickens 6): Projekcio de la filmoj: Trasiberia trajno kaj 102-a UK en Seulo 2017.
5-an de oktobro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tableo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
5-an de septembro 2017, 20h00, La Chaux-de-Fonds,Tour Espacité, 14e étage, restaurant Citérama: Café des Langues - renkontiĝejo por geparolantoj de plej diversaj lingvoj
9-an de oktobro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
12-an de oktobro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
16-an de oktobro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
19-an de oktobro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
21-an de oktobro 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
23-an de oktobro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
26-an de oktobro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
26-an de oktobro 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
26-an de oktobro 2017, 20h00, La Chaux-de-Fonds,Tour Espacité, 14e étage, restaurant Citérama: Café des Langues - renkontiĝejo por geparolantoj de plej diversaj lingvoj
30-an de oktobro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
30-an de oktobro 2017, St. Louis (apud Bazelo), Restoracio Porte France, 94 avenue de Bâle: Verda Fadeno

Novembro
2-an de novembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
3-an de novembro 2017, 19h00, Laŭzano, ĉe Pierre Delaunay, Av. d'Echallens 82: Okcidenta babila grupo de Laŭzano
4-an de novembro 2017, 14h00, Rapersvilo (Sankt-Galo), Tiefenaustr. 2, Vendejo Esperanto-Freestile: Libroinaŭguro de Sonoril-Urĉjo en Esperanto | Buchvernissage des Schellenursli auf Esperanto
6-an de novembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
6-an de novembro 2017, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 6: Gramatikaĵoj kaj demandoj
9-an de novembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
10-an de novembro 2017, 19h00, Vevey, ĉe Maryse Tissot, Route St-Légier 20a: Orienta babila grupo de Laŭzano
13-an de novembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
16-an de novembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
16-an de novembro 2017, 20h00, La Chaux-de-Fonds,Tour Espacité, 14e étage, restaurant Citérama: Café des Langues - renkontiĝejo por geparolantoj de plej diversaj lingvoj
18-an de novembro 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
20-an de novembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
23-an de novembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
25-an de novembro 2017, 18h00, Ĝenevo, Salono Castafiore, Rue Montbrillant 20: 15-a Kasta Festo
27-an de novembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
30-an de novembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
30-an de novembro 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo

Decembro
4-an de decembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
(en tiu vespero okazos la jarkunveno de la grupo EGR).
6-an de decembro 2017, 19h00, Flawil, b'Treff apud la Stacidomo Wil: Esperanto-Klubo Wil: Nia tradicia rakledorondo
7-an de decembro 2017, 16h00, Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
9-an de decembro 2017, Bazelo, loko kaj horo komunikota: Trilanda Zamenhoffesto de la Esperanto-Societo Bazelo
11-an de decembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
14-an de decembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
14-an de decembro 2017, 20h00, La Chaux-de-Fonds,Tour Espacité, 14e étage, restaurant Citérama: Café des Langues - renkontiĝejo por geparolantoj de plej diversaj lingvoj
16-an - 17-a de decembro 2017, Bielo, Farelhaus, Oberer Quai 12: Edicion  17, Kleine Bieler Büchermesse (Eta Biela Librofoiro), aperigo de la monografio pri Parzival' fare de Edition Haus am Gern, stando de Allsprachendienst Esperanto GmbH kun prezentado de ties Espranto-eldonprogramo (Sabaton, 16-an de decembro 2017, 15h00: Prezentado de „Sonoril-Urĉjo“; Sabaton, 16-an de decembro 2017, 17h00: Prezentado de „Fahrtrichtung Esperanto“; Dimanĉon, 17. Dezember 2017, 13h00: Prezentado de „L’Oiseau (The Bird – La Birdo)“)
16-an de decembro 2017, 10h00-17h30, La Chaux-de-Fonds, Urba Biblioteko, CDELI, Rue du Progrès 33: Studsabato
16-an de decembro 2017, 11h00, Epalinges, Auberge Communale, Route de la Croix Blanche 27: Zamenhoffesto de Laŭzana Esperanto-Societo
18-an de decembro 2017, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
21-an de decembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
21-an de decembro 2017, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
28-an de decembro 2017, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'

2018

Januaro
4-an de januaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
8-an de januaro 2018, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 6: Temo decidota
8-an de januaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
11-an de januaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
15-an de januaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
18-an de januaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tableo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
18-an de januaro 2018, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
19-an de januaro 2018, 19h00. Montreux, ĉe M.-A. kaj Knud Sunier, Av. des Alpes 150, Montreux: Orienta bablila grupo de Laŭzana Esperanto-Societo
22-an de januaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
25-an de januaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
25-an de januaro 2018, 20h30. Kinejo Palace en Soloturno: Malfermo de la Soloturna Filmfestivalo kun la inaŭgura prezentado de la filmo Parzival‘ – L'art brut globalisable – filmo pri la esperanto- kaj klimatosoldato Parzival‘
25-an de januaro 2018, 17h00, Bazelo, Kunvenejo Riehenring 131: Ĝenerala Jarkunveno de Esperanto-Societo Bazelo (vidu pli)
26-an de januaro 2018, 19h00. Laŭzano, ĉe François Randin, Vallombreuse: Okcidenta bablila grupo de Laŭzana Esperanto-Societo
29-an de januaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
29-an de januaro 2018, 18h00, St. Louis (apud Bazelo), Restoracio Porte France, 94 avenue de Bâle: Verda Fadeno

Februaro
1-an de februaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
3-an de februaro 2018, 10h30, La Chaux-de-Fonds, CDELI, Bibliothèque de la Ville, Progrès 33: Ĝenerala asembleo de la Amikaro de CDELL, poste kultura parto kun profesoro Sébastien Moret
5-an de februaro 2018, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 6: Ĝenerala asembleo de Laŭzana Esperanto-Societo
5-an de februaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
8-an de februaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
12-an de februaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
15-an de februaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
19-an de februaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
22-an de februaro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tableo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
22-an de februaro 2018, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Ĝenerala kaj poste libera kunveno kaj kafoklaĉo
26-an de februaro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

Marto
1-an de marto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
5-an de marto 2018, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 6: Temo decidota
5-an de marto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
8-an de marto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
12-an de marto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
15-an de marto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
19-an de marto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
22-an de marto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
26-an de marto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
28-an de marto 2016, 20h00. Zuriko en Kafejo Mandarin (apud Stacidomo Stadelhofen): Libera kunveno kaj kafoklaĉo
29-an de marto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'

Aprilo
2-an de aprilo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
5-an de aprilo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
9-an de aprilo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
9-an de aprilo 2018, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 6: Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo, Temo: Gramatikaĵoj
12-an de aprilo 2018, 16h00, Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
13-an de aprilo 2018, 19h99, Vevey ĉe Marise Tissot, rte de St-Légier 20 A, Vevey: Orienta babila gruop de Laŭzana Esperanto-Societo (aliĝu ĉe: 079 408 71 76 respektive Doodle)
14-an de aprilo 2018, 10h00-18h00, Ĝenevo, Salono Castafiore, Strato Montbrillant 20 (5 minutojn piede for de la stacidomo Ĝenevo-Cornavin): Ĝenerala Kunveno de Svisa Esperanto-Societo
16-an de aprilo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
19-an de aprilo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
21-an de aprilo 2018, 10h00-17h00: CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI (vidu pli)
23-an de aprilo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
26-an de aprilo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
26-an de aprilo 2018, 20h00. Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo
27-an de aprilo 2018, 19h99, Laŭzano ĉe Fronçois Randin, ch. de la Vallombreuse 14: Orienta babila gruop de Laŭzana Esperanto-Societo (aliĝu ĉe: 076 411 14 55 respektive Doodle)
30-an de aprilo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

Majo
3-an de majo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
7-an de majo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
7-an de majo 2018, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, Rue Charles-Dickens 6: Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo, Prelego de David Bühlmann
10-an de majo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
14-an de majo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
17-an de majo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
21-an de majo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
23-an de majo 2018: Morges: Ekskurso de Laŭzana Esperanto-Societo (programo sekvos)
24-an de majo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
26-an de majo 2018, 10h00-17h00: CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI (vidu pli)
26-an de majo 2018, 17h45, Ĝenevo, Salono Castafiore, Rue Montbrillant 20: 17-a Kasta Festo (kun prelego de Itopie)
28-an de majo 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
31-an de majo 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
31-an de majo 2018, 17h00. Rheinfelden (apud Bazelo), Grün '80: Monata Kunveno de Esperanto-Societo Bazelo
31-an de majo 2018, 20h00. Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo - aparte bonvenas lernantoj de Duolingo

Junio
4-an de junio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
5-an de junio 2018, 20:00, Laŭzano, Bibliothèque de la Sallaz, Place de la Sallaz 4: Présentation de l'Espéranto" par Madame Sonia Daubercies.
7-an de junio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
8an ĝis 10-a de junio 2018, (vendrede ekde la 12-a  horo, sabate kaj dimanche ek de la 10-a horo ĝis noktomezo) Laŭzano, Esplanade de Montbenon: Festival de la Terre
11-an de junio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
14-an de junio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
16-an de junio 2018, 10h00-17h00: CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI
18-an de junio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
21-an de junio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
25-an de junio 2018, 18h00. Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
25-an de junion 2018,19h00. St. Luis, Restoracio Porte de France (en Francio apud Bazelo, 1 minuto de la landlimo): Verda Fadeno, komuna kunveno de Esperanto-Societoj Bazelo kaj Mulhouse
28-an de junio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
28-an de junio 2018, 20h00. Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo

Julio
2-an de julio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
5-an de julio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
9-an de julio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
12-an de julio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
16-an de julio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
18-an de julio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
18-an de julio 2018, 20h00. Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo
23-an de julio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
26-an de julio 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
28-an de julio – 4-an de aŭgusto: Lisboo, Portuglio: 103-a Universala Kongreso de Esperanto
30-an de julio 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn

Aŭgusto
28-an de julio – 4-an de aŭgusto 2018: Lisboo, Portuglio: 103-a Universala Kongreso de Esperanto
2-an de aŭgusto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
4-an - 11-an de aŭgusto 2018: Badaĥozo, Hispanio: 74-a Internacia Junulara Kongreso
6-an de aŭgusto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
9-an de aŭgusto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
13-an de aŭgusto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
16-an de aŭgusto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
20-an de aŭgusto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
23-an de aŭgusto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
23-an de aŭgusto 2018, 20h00. Zuriko, Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo
23-an de aŭgusto 2018, 19h30. La Chaux-de-Fonds, Lernejo Granda Ursino, Recrêtes 18: Prelegos en Esperanto Majstro Tanaka, altrangulo de Oomoto; tiu ŝintoisma komunumo enkondukis Esperanton en 1923
27-an de aŭgusto 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
30-an de aŭgusto 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'

Septembro
1-an de septembro 2018, 14h00, Uster, Allsprachendienst Esperanto GmbH, Archstr. 2: Rostado por membroj kaj amikoj de Esperanto-Societo Zuriko, kaze de pluva vetero spagedomanĝado endome
6-an de septembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
8-an de septembro 2018, 10h00-17h00, CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI
8-an de septembro 2018, 21h00, Berno, Kino Reitschule: Lingva Kinejo, Filmo en Esperanto La Universala Lingvo (The Universal Language) kun posta skajpa diskuto kun la reĝisoro Sam Green kaj poste etfilmo en Esperantoi La Patro de Joe Bazilio
10-an de septembro 2018, 15h00, Hombrechtikon, Altersheim Sonnengarten, Etzelstrasse 6, Hombrechtikon (buso 880, halatejo Tobel): Funebra Ceremonio por Willy Nüesch, forpasinta honora membro de Svisa Esperanto-Societo
13-an de septembro 2018, 16h00, Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
14-an de septembro 2018, 16h00, Laŭzano, Rue Beaumont 24: Vizito de la Anarkisma bibliokteko CIRA, kiu posedas kolekton da Esperanto-libroj (organizas kaj gvidas Dieter Rooke kaj Nicole Margot)
15-an de septembro 2018, 21h00, Berno, Kino Reitschule: Lingva Kinejo, Filmo en Esperanto Inkubo hororfilmo de Leslie Stevens, Usono
20-an de septembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
20-an de septembro 2018, 20h00, Laŭzano, Espace Dickens, rue Dickens 6: Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo, prelegas Charlotte pri siaj aventuroj
21-an de septembro 2018, 19h00, Laŭzano, ĉe Monika Golaz kaj Giulio Grigoletto, r. de l’Ecole de Commerce 3: Babila Rondo de Laŭzana Esperanto-Societo, Okcidenta Grupo (aliĝu telefone 079 754 21 60 en Doodle)
27-an de septembro 2018, 16h00, Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
27-an de septembro 2018, 20h00, Zuriko, Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo

Oktobro
1-an de oktobro 2018, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens, rue Dickens 6: Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo
4-an de oktobro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
11-an de oktobro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
18-an de oktobro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
20-an de oktobro 2018, 10h00-17h00: CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI
20-an de oktobro 2018, 16h00: Laŭzano, Espace Dickens, rue Dickens 6: Praprezento de la filmo Magia Lando, filmo de François Randin
25-an de oktobro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
25-an de oktobro 2018, 20h00. Zuriko, Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo

Novembro
1-an de novembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
5-an de novembro 2018, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens, rue Dickens 6: Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo
8-an de novembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
15-an de novembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
17-an de novembvro 2018, 10h00-17h00: CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI
19-an de novembro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
19-an de novembro 2018, 18h30, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Ĝenerala kunveno de la Asocio Espéranto-Genève-Régions
22-an de novembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
22-an - 25-a de novembro 2018. Messe Zürich (Foiro Zuriko), Halo 7, Stando 7-GP: Allsprachendienst Esperanto GmbH havos standon ĉe la WIR-Foiro Zuriko (WIR-Messe Zürich) - ebleco akiri EO-librojn kaj renkonti kaj babili Esperanton kun Didi kaj Nelida Weidmann
23-an de novembro 2018, 19h00. Laŭzano, ĉe François Randin, Vallombreuse 14: Okcidenta bablila grupo de Laŭzana Esperanto-Societo
26-an de novembro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
29-an de novembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
29-an de novembro 2018, 20h00. Zuriko, Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo

Decembro
1-a de decembro 2018,  Ĝenevo, Salono Castafiore, Rue Montbrillant 20: 19-a Kasta Festo,  Interŝanĝo de esperantaj libroj/Zachary Sans ludigas nin sendepende de aĝo
3an de decembro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
5-an de decembro 2017, 19h00, Flawil, b'Treff apud la Stacidomo Wil: Esperanto-Klubo Wil: Nia tradicia rakledorondo (Atentu: Tio estos bedaŭrinde la lasta renkontiĝo en B’Teff. Estonte la Esperanto-Klubo de Wil renkontiĝos en restoracio en Wil.)
6-an de decembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
10an de decembro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
13-an de decembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
13-an de decembro 2018, 20h00. Zuriko, Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo
15-an de decembro 2018, 10h00-17h00: CDELI, Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds, Rue de Progrès 33: Studsabato de CDELI (vidu pli)
15-an de decembro 2018, 11h00, Epalinges (apud Laŭzano), restoracio Auberge Communale, route de la Croix Blanche 27: Zamenhoffesto de Laŭzana Esperanto-Societo (Aliĝu pagante Fr. 25.- por la manĝo ĝis plej malfrue al la poŝtkonto 10-26785-8de Laŭzana Esperanto-Ascio kun mencio "Zamenhoffesto")
17an de decembro 2018, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
20-an de decembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
27-an de decembro 2018, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'


2019

Januaro
3-an de januaro 2019, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
7an de januaro 2019, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
7-an de januaro 2018, 20h00: Laŭzano, Espace Dickens, rue Dickens 6: Kunveno de Laŭzana Esperanto-Societo
10-an de januaro 2019, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
14an de januaro 2019, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
17-an de januaro 2019, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
21an de januaro 2019, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
24-an de januaro 2019, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
28an de januaro 2019, 18h00, Ĝenevo, en la restoracio le Galicia, rue des Gares 21: Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn
31-an de januaro 2019, 16h00. Bielo en Migros-Restoracio Kreuzplatz: Ronda Tablo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono kun Parzival'
31-an de januaro 2019, 20h00. Zuriko, Restoracio Mjshjo apud la stacidomo Zuriko-Stadelhofen: Libera kunveno kaj kafoklaĉo aparte bonvenas lernantoj el Duolingo

Back to content | Back to main menu